312 Multisenzor

Multisenzor je kompaktná jednotka obsahujúca viac druhov senzorov. Multisenzor má senzor snímajúci úroveň osvetlenia, detektor prítomnosti (PIR) a infračervený prijímač pre diaľkové ovládanie (303). Multisenzor je navrhnutý na osadenie do stropu alebo do svietidla.

313 nízkoprofilový mikrovlnný detektor

Nízkoprofilový mikrovlnný detektor vykonáva detekciu pohybu pre DALI zariadenia. Detektor reaguje na pohyb použitím vysokocitivého mikrovlnného snímača. Pracuje vyžarovaním nízko výkonných mikrovlnných signálov a meraním odrazov od pohybujúcich sa objektov. Senzor je plne konfigurovateľný pomocou Helvar Designer a Toolbox softvéru. Citlivosť senzora je možné prispôsobiť použitím IR diaľkového ovládača (303).

314 nastaviteľný mikrovlnný detektor

Nastaviteľný mikrovlnný detektor vykonáva detekciu pohybu pre DALI zariadenia. Senzor reaguje na pohyb použitím vysokocitlivého mikrovlnného snímača. Pracuje vyžarovaním nízko výkonných mikrovlnných signálov a meraním odrazov od pohybujúcich sa objektov. Detektor má nastaviteľný snímač, ktorý umožňuje optimalizáciu sledovaného priestoru podľa konkrétnej aplikácie. Senzor je plne konfigurovateľný v rámci Helvar Designer a Toolbox softvéru. Citlivosť senzora je možné prispôsobiť použitím IR diaľkového ovládača (303).

315 Systémový senzor – upevnený do svietidla

Senzor pre DALI systém s upevnením do svietidla. Kombinácia detektora pohybu (PIR), diaľkového ovládania (IR) a senzora úrovne osvetlenia (CL). Senzor je vybavený ručne prepínacím režimom, ktorý užívateľovi umožňuje jednoduchým spôsobom výber jednej zo šiestich režimov, ak sa použilo priame prepojenie k predradníku Helvar iDim. Ďalšie funkcie sú dostupné pomocou softvérov Designer a Toolbox.

317 High Bay PIR detektor pohybu

Pasívny infračervený (PIR) detektor pohybu určený pre výškové aplikácie s maximálnou montážnou výškou 15 m, oblasť pokrytia až 40 m. Senzor je ideálny pre aplikácie do skladov a všade, kde sa nachádzajú vysoké stropy. Zónu detekcie možno upraviť pomocou tieniacej masky. Masky umožňujú zaslepiť časti šošovky snímača. To znamená, že zóna detekcie môže byť ako aplikácia vytvorená napríklad pre použitie v dlhých a úzkych zónach na chodbách v skladoch.

318 Nástenný PIR detektor pohybu

Pasívny infračervený modul s dvoma povelmi a funkciami PIR. Senzor je navrhnutý tak, aby veľkosť zodpovedala štandardnému HELVAR tlačidlovému modulu. Umožňuje montáž na stenu s použitím štandardných inštalačných krabíc.

329 Externý svetelný senzor

Svetelný senozor určený na montáž do vonkajšieho prostredia. Ak je tento senzor použitý v spojení s HELVAR routerom, vzniká systém ktorým možno zabezpečiť energetické úspory nastavením úrovne osvetlenia na základe dostupnosti denného svetla. Profilovaním budovy (meraním príspevku denného svetla v priestoroch), môže byť systém použitý na udržiavanie približnej konštantnej úrovne svetla.

405 DALI Repeater (opakovač)

DALI Repeater navrhnutý na rozšírenie DALI podsiete nad hranicu 300 metrov káblov a 250mA prúdu. DALI repeater ponúka alternatívu k pridaniu ďalších routerov rozdelením podsiete DALI do viacerých segmentov, čo umožňuje väčšiu flexibilitu inštalácie.

402 DALI napájacia jednotka

DIGIDIM napájacia jednotka na DIN lištu poskytuje pre systém požadovaný prúd 250mA.

SceneSet® aplikácia na riadenie osvetlenia pre iOS / Android

Aplikácia na ovládanie HELVAR Inagine routera z mobilu.

uSee užívateľské rozhranie

uSee je vizuálne založený grafický nástroj vychádzajúci z webového prehliadača. Je pripojený k Helvar Router systému, v ktorom sa automaticky objavia pripojené obvody a skupiny. uSee rozhranie je možné použiť prostredníctvom ľubovoľného webového prístupového zariadenia ako je iPad, iPhone, Tablet atď. uSee rozhranie umožňuje navoliť a editovať svetelné scény, monitorovať spotrebu energie jednoduchým grafickým znázornením. Taktiež umožňuje nastavenie úrovne osvetlenia, ktorú je možné upravovať a ukladať bez toho, aby sa použil konfiguračný softvér Designer.

478 8-kanálový DALI kontroler

Možnosť ovládať až 8 DALI kanálov po 64 zariadení. Je určený pre kontrolu predradníkov a driverov, kde nie je požiadavka na adresovanie zariadenia. To znižuje náklady na uvedenie do prevádzky a údržbu, pretože predradník, alebo driver je možné jednoducho vymeniť.