KOMPENZAČNÉ STYKAČE

KOMPENZAČNÉ STYKAČE

KOMPENZAČNÉ STYKAČE

Stykače sú vybavené pomocnými kontaktmi, ktoré spínajú v predstihu tlmiace odpory. Vďaka použitým predkontaktom, ktoré spínajú tieto tlmiace odpory nedochádza k napalovaniu hlavných kontaktov až do prúdu rovnajúcemu sa 200 násobku menovitého pracovného prúdu.

Typ Max spínaná hodnota kondenzátora pri 380-400V,40°C (kVAr) Max spínaná hodnota kondenzátora pri – 60°C (kVAr) Hmotnosť (kg) Menovitý prúd pri 40°C – 60°C (A)
K3-18K10 12,5 9,5 0,34 18 14
K3-24K00 20 16 0,62 28 24
K3-32K00 25 20 0,62 35 28
K3-50K00 33,3 30 1,00 48 45
K3-62K00 50 40 1,00 72 58
K3-74K00 75 40 2,00 73 58