ŠOŠOVKY A REFLEKTORY LEDIL, KHATOD, BJB

ŠOŠOVKY A REFLEKTORY LEDIL, KHATOD, BJB

ŠOŠOVKY A REFLEKTORY LEDIL, KHATOD, BJB

Môžu usmerňovať svetlo symetricky alebo asymetricky, s úzkym alebo širokým uhlom svietivosti, a ich kvalitatívnym parametrom je priepustnosť a odrazivosť.