MKP KONDENZÁTORY PRE ŽIARIVKOVÉ A VÝBOJKOVÉ SVIETIDLÁ AAS SÉRIOVÉ

Použitie: MKP kondenzátory AAS sú konštruované predovšetkým pre sériovú kompenzáciu žiarivkových a výbojových svietidiel.

ODRUŠOVACIE KONDENZÁTORY

Použitie: potlačenie elektromagnetického rušenia - všeobecné priemyslové zariadenia, domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, svietidlá

MKP MOTOROVÉ KONDENZÁTORY MPB V PLASTOVÝCH PÚZDRACH

Použitie: MKP kondenzátory MPB sú konštruované predovšetkým ako behové a rozbehové kondenzátory pre striedavé asynchrónne motory, ktoré môžu byť napájané z jednofázovej alebo trojfázovej siete.

MKP KOMPENZAČNÉ KONDENZÁTORY LCP PRE ŽIARIVKOVÉ A VÝBOJKOVÉ SVIETIDLÁ

Použitie: Kondenzátory sú určené pre paralelnú kompenzáciu účinníku cos φ