Bezdrôtové riešenia – RoomSet

Bezdrôtové riešenia – RoomSet

Helvar - Bezdrôtové riešenia – RoomSet

RoomSet je progresívne osvetlenie od Helvaru. Je navrhnuté pre opakovateľné priestory, včítane školských tried, rokovacích priestorov a nemocničných oddelení.

RoomSet je progresívne inteligentné riešenie osvetlenia od Helvaru. Je navrhnuté pre opakovateľné priestory, včítane školských tried, rokovacích priestorov a nemocničných oddelení. Riešenie funguje hneď po vybalení a je uvedené do prevádzky intuitívne pomocou RoomSet aplikácie. Teraz je možné vytvoriť osobné svetelné scény a tešiť sa z výhod riadenia inteligentného osvetlenia v celom priestore v krátkom čase s minimálnymi nákladmi.

Aké sú výhody?

Všetko čo potrebujete je v jednom balení : Standard so scénami alebo bezdrôtové. Pre oživenie jednoducho potrebujete Android tablet s RoomSet aplikáciou. Aktualizácie sú inštalované po sieti, to znamená, že máte k dispozícii vždy najnovšie funkcie Vytvorte zákaznícke svetelné scény presúvaním a umiestnením komponentov pomocou aplikácie.

Helvar RoomSet A5 Global 2020-1.pdf Návod na použitie Roomset QSG v2