TYP CA2-SB PRE ŽIARIVKY V SÉRIOVOM ZAPOJENÍ S VÝKONOM 22W / 230V

TYP CA2-M PRE ŽIARIVKY V SAMOSTATNOM ZAPOJENÍ S VÝKONOM 4-65W / 230V