TYP CA2-SB PRE ŽIARIVKY V SÉRIOVOM ZAPOJENÍ S VÝKONOM 22W / 230V

TYP CA2-M PRE ŽIARIVKY V SAMOSTATNOM ZAPOJENÍ S VÝKONOM 4-65W / 230V

Vážený obchodný partner, oznamujeme Vám, že naša spoločnosť DNA Slovakia spol. s r.o. bude dňa 4. júla 2022 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.