REGULÁTORY JALOVÉHO VÝKONU NOVAR

popis už čoskoro

KOMPENZAČNÉ OCHRANNÉ TLMIVKY

popis už čoskoro

KOMPENZAČNÉ STYKAČE

Stykače sú vybavené pomocnými kontaktmi, ktoré spínajú v predstihu tlmiace odpory. Vďaka použitým predkontaktom, ktoré spínajú tieto tlmiace odpory nedochádza k napalovaniu hlavných kontaktov až do prúdu rovnajúcemu sa 200 násobku menovitého pracovného prúdu.

VALCOVÉ SUCHÉ KOMPENZAČNÉ KONDENZÁTORY MA/C

popis už čoskoro

Vážený obchodný partner, oznamujeme Vám, že naša spoločnosť DNA Slovakia spol. s r.o. bude dňa 4. júla 2022 zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.